נתיב והסביבה

בעמוד זה מפורסמים לציבור דוחות העמידה בהוראות חוק אוויר נקי למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי רכב לשנת 2015

דיווח נתונים לסוף שנת 2015 לפי סעיף 12 (א') בהוראות.

אישור תכנית הכשרה לנהיגה חסכונית.