נתיב והסביבה

בעמוד זה מפורסמים לציבור דוחות העמידה בהוראות חוק אוויר נקי למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי רכב לשנת 2016

דיווח נתונים לסוף שנת 2016 לפי סעיף 12 (א') בהוראות.

אישור תכנית הכשרה לנהיגה חסכונית.