מדינת ישראל - המשרד להגנת הסביבה

הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת “נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע”מ”, ח”פ 513069682,
לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס”ח
-2008

דיווח הנתונים לסוף שנת 2021 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

שנת ייצור

משאית

אוטובוס עירוני

אוטובוס בין עירוני

אוטובוס מפרקי

סיכום שנתי

סך הכול לפי סוג

0

98

312

0

410

2021

0

11

23

0

34

2020

0

13

6

0

19

2019

0

19

52

0

71

2018

0

0

44

0

44

2017

0

0

64

0

64

2016

0

0

39

0

39

2015

0

0

3

0

3

2014

0

15

46

0

61

2013

0

40

27

0

67

2011

0

0

5

0

5

2009

0

0

3

0

3

תקן יורו

מספר כלי רכב מכל תקן יורו

סוג אמצעי הנעה

מספר כלי רכב בכל סוג אמצעי הנעה

סה”כ כלי רכב

410

410

פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה (גרם לק”מ)

0.004

Pre-Euro

0

דיזל

406

Euro I

0

חשמלי

0

Euro II

0

היברידי

0

Euro II 98% עם מסנן

0

גז טבעי דחוס

0

Euro III

0

גז טבעי מנוזל

0

Euro III 98% עם מסנן

0

ביודיזל

4

Euro IV

3

Euro IV 98% עם מסנן

0

Euro V

133

Euro VI דיזל

274

Euro VI גז דחוס או היברידי

0

Zero Emission חשמלי

0

מספר משאיות במשקל הכולל נמוך מ-40 טון (רלוונטי לצי משאיות)

0

הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת “נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע”מ”, ח”פ 513069682,
לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס”ח
-2008

דיווח הנתונים לסוף שנת 2021 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

תקן יורו

משאית

אוטובוס עירוני

אוטובוס בין עירוני

אוטובוס מפרקי

סך הכל כלי רכב לפי תקן יורו

מספר כלי רכב

נסועה שנתית ממוצעת (ק"מ)

מספר כלי רכב

נסועה שנתית ממוצעת (ק"מ)

מספר כלי רכב

נסועה שנתית ממוצעת (ק"מ)

מספר כלי רכב

נסועה שנתית ממוצעת (ק"מ)

סה"כ כלי רכב לפי סוג /סיכום נסועה

0

0

98

3,407,015

312

22,281,326

0

0

410

סיכום נסועה שנתית של כלל כלי רכב בצי (ק"מ)

25,688,342

פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)

0.004

Pre-Euro

0

0

0

0

0

Euro I

0

0

0

0

0

Euro II

0

0

0

0

0

Euro II 98% עם מסנן

0

0

0

0

0

Euro III

0

0

0

0

0

Euro III 98% עם מסנן

0

0

0

0

0

Euro IV

0

0

3

0

0

3

Euro IV 98% עם מסנן

0

0

0

0

0

Euro V

0

55

1,897,827

78

3,769,594

0

133

Euro VI דיזל

0

43

1,509,188

231

18,511,732

0

274

Euro VI גז דחוס או היברידי

0

0

0

0

0

Zero Emission חשמלי

0

0

0

0

0

הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ", ח"פ 513069682, לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

דיווח נתונים לסוף שנת 2021 לפי סעיף 12 (א) בהוראות

מספר רישוי

תוצר ודגם רכב

סוג רכב

אמצעי הנעה

שנת ייצור

משקל כולל (ק”ג)

תקן יורו

מקדם הפליטה של הרכב לפי תקן יורו (לפי התוספת הראשונה בהוראות)

43-596-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

14,500

Euro VI דיזל

0.021

43-600-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

14,500

Euro VI דיזל

0.021

43-599-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

14,500

Euro VI דיזל

0.021

43-598-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

14,500

Euro VI דיזל

0.021

316-24-601

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2021

15,000

Euro VI דיזל

0.002

449-89-402

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2021

15,000

Euro VI דיזל

0.003

316-25-201

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2021

15,000

Euro VI דיזל

0.002

316-24-701

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2021

15,000

Euro VI דיזל

0.026

449-89-502

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2021

15,000

Euro VI דיזל

0.026

316-21-701

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2020

15,000

Euro VI דיזל

0.002

316-21-601

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2020

15,000

Euro VI דיזל

0.002

316-21-801

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2020

15,000

Euro VI דיזל

0.002

316-21-901

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2020

15,000

Euro VI דיזל

0.002

672-94-702

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2021

18,000

Euro VI דיזל

0.026

672-95-002

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2021

18,000

Euro VI דיזל

0.026

672-94-902

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2021

18,000

Euro VI דיזל

0.026

672-94-802

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2021

18,000

Euro VI דיזל

0.026

672-95-102

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2021

18,000

Euro VI דיזל

0.026

672-95-202

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2021

18,000

Euro VI דיזל

0.026

81-244-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

81-247-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

81-246-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

81-243-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

81-231-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

93-689-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-684-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

90-256-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

81-232-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

93-693-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

90-255-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-648-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-643-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

316-19-801

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

93-691-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-656-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-654-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-685-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

316-14-201

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

93-651-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-649-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-640-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

90-268-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

-1.000

316-14-101

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

81-234-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

93-646-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

81-235-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

93-641-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

81-233-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

93-667-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-695-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-681-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-699-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

ביודיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-694-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-682-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

316-14-001

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

93-687-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-688-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

93-697-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

ביודיזל

2013

18,000

Euro V

-1.000

316-19-901

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.002

93-642-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.003

93-660-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.003

93-663-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.003

93-664-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.003

93-665-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

93-653-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

93-659-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.026

93-658-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.026

81-228-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.003

81-229-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.026

93-668-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.021

81-230-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.021

81-238-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.003

93-652-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.021

81-227-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.021

93-661-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.026

93-666-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.026

81-237-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.026

316-19-701

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-13-801

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.026

93-696-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

ביודיזל

2013

18,000

Euro V

0.026

90-269-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

0.026

90-265-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

0.026

90-270-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

0.026

93-686-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.026

316-13-701

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.026

90-264-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

0.002

93-644-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.003

81-236-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.003

90-259-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

90-275-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

0.002

32-536-68

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

93-678-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

90-263-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

0.002

93-692-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

90-273-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

0.002

93-673-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

90-258-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

93-677-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

93-671-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

90-262-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

90-261-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

93-669-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

93-670-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

93-698-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

ביודיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

93-676-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

316-13-901

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.002

93-679-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

93-674-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

90-257-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

90-267-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

0.002

316-13-601

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.002

90-274-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

0.002

90-254-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

90-272-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

0.002

90-266-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

0.002

90-271-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

0.002

93-680-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

316-19-601

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.002

316-14-301

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.002

93-675-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

316-14-401

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.002

90-276-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

0.002

90-277-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2014

18,000

Euro V

0.002

90-260-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

93-683-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

93-690-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

93-657-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

93-650-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

81-245-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.021

81-239-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

93-645-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

81-241-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

93-647-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2013

18,000

Euro V

0.002

81-242-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-240-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

316-22-401

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2020

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

316-22-501

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2020

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

316-23-801

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2020

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

316-22-701

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2020

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

316-22-601

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2020

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

316-22-901

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2020

18,000

Euro VI דיזל

0.002

316-22-801

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2020

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-23-901

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2020

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-18-401

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

316-18-101

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

316-18-001

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

316-18-501

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

316-18-301

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

316-18-201

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

דיזל

2019

18,000

Euro VI דיזל

-1.000

791-86-901

וולוו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.026

791-86-801

וולוו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.026

136-88-002

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.021

804-22-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.026

804-22-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2020

19,000

Euro VI דיזל

0.026

791-87-201

וולוו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

791-87-301

וולוו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

791-87-101

וולוו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

675-70-702

גולדן דרגון סי

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

675-71-202

גולדן דרגון סי

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

675-71-402

גולדן דרגון סי

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

675-71-102

גולדן דרגון סי

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

675-70-602

גולדן דרגון סי

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

791-89-801

וולוו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

675-70-902

גולדן דרגון סי

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

791-89-701

וולוו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

675-71-502

גולדן דרגון סי

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

791-89-901

וולוו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

675-70-802

גולדן דרגון סי

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

675-71-302

גולדן דרגון סי

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

675-71-002

גולדן דרגון סי

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

136-88-102

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.002

136-87-802

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.021

136-87-702

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2021

19,000

Euro VI דיזל

0.021

17-941-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

26-244-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

635-32-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

375-42-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

17-963-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

37-839-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

37-836-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

17-942-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

17-947-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

375-79-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

37-838-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

635-32-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

34-307-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

375-43-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

17-949-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

34-308-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

17-957-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

34-312-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

17-948-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

635-33-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

375-42-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

375-42-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

375-79-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

635-47-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

17-950-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

37-837-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

34-309-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

17-940-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

17-965-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

17-964-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

375-42-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

635-47-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.003

635-48-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.026

34-310-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.021

375-43-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.021

17-952-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.026

635-47-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.021

635-47-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.026

635-48-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.003

375-79-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-959-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-311-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.021

17-958-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-42-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.021

17-954-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.026

375-42-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.026

635-33-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.026

17-956-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.003

17-955-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.026

635-47-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.003

635-51-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.021

375-43-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.021

635-33-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.021

17-951-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.021

635-41-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.021

375-85-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.021

375-85-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-85-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-85-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.021

635-41-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-85-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-85-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.021

804-22-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2020

19,000

Euro VI דיזל

0.021

804-22-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2020

19,000

Euro VI דיזל

0.021

804-22-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2020

19,000

Euro VI דיזל

0.002

92-394-33

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2015

19,000

Euro VI דיזל

0.003

92-395-33

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2015

19,000

Euro VI דיזל

0.026

375-85-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.026

375-86-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.003

635-41-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.026

635-41-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.021

375-86-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

92-396-33

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2015

19,000

Euro VI דיזל

0.026

804-22-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2020

19,000

Euro VI דיזל

0.026

635-41-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.026

34-313-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.026

804-23-901

מרצדס

אוטובוס עירוני

דיזל

2020

19,000

Euro VI דיזל

0.021

17-960-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-42-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.003

375-79-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.003

17-944-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.003

17-962-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.003

375-42-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-967-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-946-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-966-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-945-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-961-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-953-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-43-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-020-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-51-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-023-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-022-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-86-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-86-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-51-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-49-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-49-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-021-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-51-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-49-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-49-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-242-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-243-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-304-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-240-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-241-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.021

635-33-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-51-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-79-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-943-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-49-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-314-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

804-23-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2020

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-49-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-305-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-42-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-306-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-42-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-33-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.021

49-916-73

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2011

19,000

Euro V

0.021

49-917-73

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2011

19,000

Euro V

0.021

49-919-73

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2011

19,000

Euro V

0.021

49-920-73

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2011

19,000

Euro V

0.021

49-918-73

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2011

19,000

Euro V

0.021

635-32-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.021

345-16-101

מאן

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.021

345-16-001

מאן

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

345-16-201

מאן

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.003

345-16-301

מאן

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.026

345-16-401

מאן

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.026

63-942-68

מאן

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2009

19,000

Euro IV

0.021

63-944-68

מאן

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2009

19,000

Euro IV

0.021

63-943-68

מאן

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2009

19,000

Euro IV

0.021

60-819-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

-1.000

60-823-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-847-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-841-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-825-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-845-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-837-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-827-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-833-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-826-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-821-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-846-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-840-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-824-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-842-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-822-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-830-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-829-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-828-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-843-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-831-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.003

60-836-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-838-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-839-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-820-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-844-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-832-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

76-020-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.021

76-021-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.021

76-019-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.021

76-022-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.021

76-023-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.021

76-026-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.021

76-024-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.021

76-025-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.021

60-835-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.021

60-834-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.021

12-624-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-644-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-621-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-657-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-643-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-642-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-630-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-633-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-635-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-600-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-634-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-632-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-652-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-608-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-626-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

-1.000

12-639-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.003

12-649-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.003

12-601-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.003

12-606-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.002

12-603-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.003

12-604-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.026

12-636-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.026

12-613-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.003

12-620-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.002

12-614-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.002

12-627-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.002

12-623-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.002

12-631-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.002

12-610-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-607-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-619-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.002

12-611-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-605-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-625-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-618-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-645-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-651-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-638-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-653-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-637-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-615-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-609-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-617-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-647-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-628-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

12-648-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

דיזל

2014

19,000

Euro V

0.021

הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ"

ח"פ 513069682, לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

דיווח הנתונים לסוף שנת 2021 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

סיכום פניות ציבור בנושא עשן

תאריך פנייה

מספר רישוי רכב

הרכב עבר בהצלחה בדיקת זיהום אוויר בתוך 3 ימי עבודה

הרכב הושבת זמנית עד שעבר בהצלחה בדיקת זיהום אוויר

הרכב תוקן בעקבות הפנייה

הרכב הושבת לחלוטין בעקבות הפנייה

2021-01-03

81-242-84

X

2021-01-04

93-643-53

X

2021-01-06

12-626-79

X

2021-01-07

81-227-84

X

2021-01-11

12-623-79

X

2021-02-02

93-680-53

X

2021-02-20

17-945-89

X

2021-03-12

81-231-84

X

2021-04-04

12-630-79

X

2021-04-15

93-678-53

X

2021-04-28

12-644-79

X

2021-05-07

93-666-53

X

2021-05-10

12-642-79

X

2021-05-13

81-233-84

X

2021-05-14

12-651-79

X

2021-05-14

93-649-53

X

2021-05-16

12-652-79

X

2021-05-20

12-651-79

X

2021-05-26

26-243-39

X

2021-05-31

90-263-30

X

2021-06-06

12-644-79

X

2021-06-21

93-656-53

X

2021-06-30

17-944-89

X

2021-07-01

12-644-79

X

2021-07-27

17-944-89

X

2021-08-09

93-678-53

X

2021-08-15

37-832-55

X

2021-08-17

93-667-53

X

2021-08-26

93-669-53

X

2021-09-09

93-669-53

X

2021-09-13

12-647-79

X

2021-09-14

12-644-79

X

2021-09-19

93-643-53

X

2021-09-29

93-673-53

X

2021-10-06

12-644-79

X

2021-10-10

12-644-79

X

2021-10-12

90-272-30

X

2021-10-17

90-258-30

X

2021-10-19

93-642-53

X

2021-10-20

93-642-53

X

2021-11-05

90-271-30

X

2021-11-10

81-244-84

X

2021-11-28

93-654-53

X

2021-12-07

12-636-79

X

2021-12-26

93-643-53

X

2021-12-28

12-639-79

X

הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ", ח"פ 513069682, לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

דיווח הנתונים לסוף שנת 2021 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

סיכום נתונים בדבר ביצוע הכשרה לנהיגה חסכונית בקרב נהגי כלי הרכב של החברה

מועד אישור תוכנית ההכשרה על ידי הממונה

שיעור (%) נהגי החברה שעברו הכשרה בשלוש השנים האחרונות

576

מספר הנהגים הקבועים על כלי רכב כבדים בחברה בשנת 2020

932

מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2020

903

מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2019

719

מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2018

756

מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2017

690

מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2016

142