מדינת ישראל - המשרד להגנת הסביבה
אגף איכות אוויר ושינוי אקלים
21 אוקטובר 2015
ז' חשון תשע"ו
לכבוד:
מר סוהיל סעיד
נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ" (ח.פ.51-306968-2 )"
רח' פאולוס השישי, נצרת

ת.ד. 86 נצרת, מיקוד 16100

באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה
ובדוא"ל: Sohail@nateevexpress.com

שלום רב,


הנדון: אישור תכנית הכשרה לנהיגה חסכונית


בקשתכם מיום 20/10/2015 , לאישור תכנית הכשרה לנהיגה חסכונית לנהגי החברה, בהתאם להוראה 7 להוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי הרכב כבד (להלן - "ההוראות"), התקבלה במשרדנו.

התוכנית לגביה התבקש האישור נבדקה ונמצא כי היא מספקת, ועל כן היא מאושרת ע"י הח"מ.

לתשומת לבכם, ההוראות קובעות כי ההכשרה הראשונה לכלל הנהגים תעשה תוך שנה מיום אישור התוכנית, דהיינו עד יום 21/10/2016 , ולאחר מכן יש להקפיד כי כל נהג בצי הרכב יעבור הכשרה אחת לשלוש שנים לפחות.


בברכה,
ד"ר צור גלין
ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים
המשרד להגנת הסביבה

העתקים:
מר אמיר זלצברג, ראש תחום זיהום אוויר מתחבורה, המשרד להגנת הסביבה
ע"ד רן סלבצקי, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה
נטליה ליטבק שפיר, מרכזת זיהום אוויר מתחבורה, המשרד להגנת הסביבה -
מנכ"ל נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ


כנפי נשרים 5, גבעת שאול, ת.ד. 34033 ירושלים, מיקוד 95464 - טל' 02-6553987 פקס 02-6553763