מדינת ישראל - המשרד להגנת הסביבה

הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת “נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע”מ”, ח”פ 513069682,
לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס”ח
-2008

דיווח הנתונים לסוף שנת 2020 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

שנת ייצור

משאית

אוטובוס עירוני

אוטובוס בין עירוני

אוטובוס מפרקי

סיכום שנתי

סך הכל לפי סוג

0

173

395

0

568

2020

0

28

20

0

48

2019

0

26

63

0

89

2018

0

13

56

0

69

2017

0

9

89

0

98

2016

0

19

57

0

76

2015

0

0

3

0

3

2014

0

28

58

0

86

2013

0

40

37

0

77

2012

0

0

1

0

1

2011

0

0

7

0

7

2010

0

10

1

0

11

2009

0

0

3

0

3

תקן יורו

מספר כלי רכב מכל תקן יורו

סוג אמצעי הנעה

מספר כלי רכב בכל סוג אמצעי הנעה

סה"כ כלי רכב

568

568

פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)

0.007

Pre-Euro

0

סולר

564

Euro I

0

חשמלי

0

Euro II

0

היברידי

0

Euro II 98% עם מסנן

0

גז טבעי דחוס

0

Euro III

0

גז טבעי מנוזל

0

Euro III 98% עם מסנן

0

ביודיזל

4

Euro IV

3

Euro IV 98% עם מסנן

0

Euro V

182

Euro VI דיזל

383

Euro VI גז דחוס או היברידי

0

Zero Emission חשמלי

0

מספר משאיות במשקל הכולל נמוך מ-40 טון (רלוונטי לצי משאיות)

0

הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת “נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע”מ”, ח”פ 513069682,
לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס”ח
-2008

דיווח הנתונים לסוף שנת 2020 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

תקן יורו

משאית

אוטובוס עירוני

אוטובוס בין עירוני

אוטובוס מפרקי

סך הכל כלי רכב לפי תקן יורו

מספר כלי רכב

נסועה שנתית ממוצעת (ק"מ)

מספר כלי רכב

נסועה שנתית ממוצעת (ק"מ)

מספר כלי רכב

נסועה שנתית ממוצעת (ק"מ)

מספר כלי רכב

נסועה שנתית ממוצעת (ק"מ)

סה"כ כלי רכב לפי סוג /סיכום נסועה

0

173

395

0

568

סיכום נסועה שנתית של כלל כלי רכב בצי (ק"מ)

32,894,365

פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)

0.007

Pre-Euro

0

0

0

0

0

Euro I

0

0

0

0

0

Euro II

0

0

0

0

0

Euro II 98% עם מסנן

0

0

0

0

0

Euro III

0

0

0

0

0

Euro III 98% עם מסנן

0

0

0

0

0

Euro IV

0

0

3

815

0

3

Euro IV 98% עם מסנן

0

0

0

0

0

Euro V

0

78

28,866

104

47,685

0

182

Euro VI דיזל

0

95

44,948

288

74,344

0

383

Euro VI גז דחוס או היברידי

0

0

0

0

0

Zero Emission חשמלי

0

0

0

0

0

הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ", ח"פ 513069682, לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

דיווח נתונים לסוף שנת 2020 לפי סעיף 12 (א) בהוראות

מספר רישוי

תוצר ודגם רכב

סוג רכב

אמצעי הנעה

שנת ייצור

משקל כולל (ק"ג)

תקן יורו

מקדם הפליטה של הרכב לפי תקן יורו (לפי התוספת הראשונה בהוראות)

12-079-39

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,600

Euro VI דיזל

0.002

12-255-39

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,600

Euro VI דיזל

0.002

12-600-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-601-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-602-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-603-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-604-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-605-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-606-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-607-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-608-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-609-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-610-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-611-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-612-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-613-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-614-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-615-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-616-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-617-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-618-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-619-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-620-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-621-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-622-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-623-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-624-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-625-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-626-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-627-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-628-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-630-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-631-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-632-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-633-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-634-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-635-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-636-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-637-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-638-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-639-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-642-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-643-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-644-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-645-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-647-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-648-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-649-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-650-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-651-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-652-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-653-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-654-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-655-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-656-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

12-657-79

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

19,000

Euro V

0.021

14-123-54

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.026

14-124-54

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.026

14-125-54

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.026

14-126-54

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.026

14-127-54

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.026

14-128-54

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.026

14-129-54

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.026

14-132-54

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.026

14-133-54

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.026

14-134-54

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.026

14-136-54

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.026

14-137-54

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.026

14-138-54

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.026

15-140-39

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,600

Euro VI דיזל

0.002

15-141-39

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,600

Euro VI דיזל

0.002

15-142-39

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,600

Euro VI דיזל

0.002

15-143-39

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,600

Euro VI דיזל

0.002

15-144-39

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,600

Euro VI דיזל

0.002

15-145-39

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,600

Euro VI דיזל

0.002

15-146-39

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,600

Euro VI דיזל

0.002

15-147-39

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,600

Euro VI דיזל

0.002

17-940-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-941-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-942-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-943-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-944-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-945-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-946-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-947-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-948-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-949-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-950-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-951-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-952-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-953-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-954-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-955-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-956-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-957-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-958-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-959-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-960-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-961-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-962-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-963-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-964-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-965-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-966-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

17-967-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-020-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-021-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-022-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-023-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-239-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-240-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-241-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-242-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-243-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-244-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

26-270-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-271-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-272-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-273-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-274-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-275-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-276-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-277-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-278-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-279-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-285-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-286-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-287-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-288-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-289-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-290-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-291-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-292-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-293-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-294-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-295-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-296-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-297-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-298-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.003

26-299-39

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.003

31-394-72

מאן

אוטובוס עירוני

סולר

2010

18,000

Euro V

0.026

31-395-72

מאן

אוטובוס עירוני

סולר

2010

18,000

Euro V

0.026

31-396-72

מאן

אוטובוס עירוני

סולר

2010

18,000

Euro V

0.026

31-397-72

מאן

אוטובוס עירוני

סולר

2010

18,000

Euro V

0.026

31-398-72

מאן

אוטובוס עירוני

סולר

2010

18,000

Euro V

0.026

31-399-72

מאן

אוטובוס עירוני

סולר

2010

18,000

Euro V

0.026

31-400-72

מאן

אוטובוס עירוני

סולר

2010

18,000

Euro V

0.026

31-401-72

מאן

אוטובוס עירוני

סולר

2010

18,000

Euro V

0.026

31-402-72

מאן

אוטובוס עירוני

סולר

2010

18,000

Euro V

0.026

31-403-72

מאן

אוטובוס עירוני

סולר

2010

18,000

Euro V

0.026

316-13-601

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-13-701

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-13-801

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-13-901

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-14-001

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-14-101

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-14-201

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-14-301

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-14-401

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-18-001

אוטוקאר

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-18-101

אוטוקאר

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-18-201

אוטוקאר

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-18-301

אוטוקאר

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-18-401

אוטוקאר

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-18-501

אוטוקאר

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-19-601

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-19-701

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-19-801

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-19-901

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

18,000

Euro VI דיזל

0.003

32-187-68

B.M.C

אוטובוס בין עירוני

סולר

2012

17,500

Euro V

0.021

32-189-68

B.M.C

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

13,500

Euro V

0.021

32-301-68

B.M.C

אוטובוס בין עירוני

סולר

2010

17,500

Euro V

0.021

32-332-68

B.M.C

אוטובוס בין עירוני

סולר

2011

17,500

Euro V

0.021

32-334-68

B.M.C

אוטובוס בין עירוני

סולר

2011

17,500

Euro V

0.021

32-368-68

B.M.C

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

13,500

Euro V

0.021

32-535-68

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

32-536-68

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

33-260-11

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.021

33-261-11

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.021

33-262-11

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.021

34-304-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-305-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-306-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-307-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-308-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-309-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-310-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-311-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-312-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-313-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-314-89

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

345-16-001

מאן

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

345-16-101

מאן

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

345-16-201

מאן

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

345-16-301

מאן

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

345-16-401

מאן

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

34-580-89

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.003

34-581-89

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.003

34-582-89

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.003

34-607-89

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.003

34-609-89

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.003

375-41-501

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.003

375-42-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-42-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-42-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-42-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-42-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-42-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-42-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-42-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-42-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-42-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-43-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-43-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-43-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-43-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-78-101

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.003

375-78-201

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.003

375-78-301

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.003

375-79-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-79-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-79-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-79-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-79-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-82-601

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.003

375-82-701

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.003

375-82-801

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.003

375-82-901

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.003

375-85-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-85-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-85-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-85-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-85-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-85-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-85-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-86-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-86-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-86-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

375-86-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

37-830-55

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.003

37-831-55

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.003

37-832-55

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.003

37-836-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

37-837-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

37-838-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

37-839-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

43-596-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

14,500

Euro VI דיזל

0.002

43-598-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

14,500

Euro VI דיזל

0.002

43-599-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

14,500

Euro VI דיזל

0.002

43-600-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

14,500

Euro VI דיזל

0.002

49-916-73

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2011

19,000

Euro V

0.021

49-917-73

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2011

19,000

Euro V

0.021

49-918-73

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2011

19,000

Euro V

0.021

49-919-73

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2011

19,000

Euro V

0.021

49-920-73

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2011

19,000

Euro V

0.021

502-10-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.002

502-71-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.002

502-71-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.002

502-75-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.002

502-75-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.002

502-75-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.002

502-91-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.002

502-91-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.002

502-92-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.002

502-92-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.002

502-92-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.002

53-011-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

53-012-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

53-013-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

53-014-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

53-015-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

53-583-11

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2014

5,000

Euro V

0.021

541-15-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2018

5,000

Euro VI דיזל

0.002

57-001-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

57-002-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

57-066-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

57-067-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

57-120-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

57-121-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

57-211-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

57-220-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

57-240-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

57-245-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

57-719-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

60-819-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-820-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-821-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-822-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-823-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-824-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-825-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-826-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-827-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-828-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-829-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-830-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-831-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-832-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-833-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-834-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-835-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-836-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-837-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-838-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-839-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-840-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-841-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-842-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-843-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-844-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-845-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-846-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

60-847-89

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-32-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-33-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-33-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-33-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-33-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-33-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-41-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-41-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-41-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-41-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-41-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-47-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-48-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-49-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-49-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-49-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-49-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-49-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-49-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-51-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-51-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-51-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-51-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-51-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

19,000

Euro VI דיזל

0.002

635-52-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.002

635-52-901

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.003

635-53-001

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.002

635-53-101

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.002

635-53-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.002

635-53-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.002

635-53-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.002

635-53-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.002

635-53-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.002

635-53-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.002

635-53-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.002

635-55-101

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.003

635-55-201

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.003

635-55-301

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.003

635-55-401

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.003

635-55-501

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.003

635-55-801

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2019

5,000

Euro VI דיזל

0.003

63-942-68

מאן

אוטובוס בין עירוני

סולר

2009

19,000

Euro IV

0.021

63-943-68

מאן

אוטובוס בין עירוני

סולר

2009

19,000

Euro IV

0.021

63-944-68

מאן

אוטובוס בין עירוני

סולר

2009

19,000

Euro IV

0.021

76-011-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.002

76-012-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.002

76-013-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.002

76-019-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

76-020-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

76-021-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

76-022-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

76-023-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

76-024-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

76-025-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

76-026-34

גולדן דרגון

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

19,000

Euro VI דיזל

0.002

76-311-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

76-312-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

76-313-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.002

76-314-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.002

76-315-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

76-316-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

76-317-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

76-321-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,000

Euro VI דיזל

0.002

76-322-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

76-323-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

76-397-55

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

76-884-80

איווקו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

5,600

Euro VI דיזל

0.002

81-227-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-228-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-229-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-230-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-231-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-232-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-233-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-234-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-235-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-236-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-237-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-238-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-239-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-240-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-241-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-242-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-243-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-244-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-245-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-246-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

81-247-84

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2016

18,000

Euro VI דיזל

0.002

90-254-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

90-255-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

90-256-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

90-257-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

90-258-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

90-259-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

90-260-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

90-261-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

90-262-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

90-263-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

90-264-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

90-265-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

90-266-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

90-267-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

90-268-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

90-269-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

90-270-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

90-271-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

90-272-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

90-273-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

90-274-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

90-275-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

90-276-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

90-277-30

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2014

18,000

Euro V

0.026

92-394-33

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2015

19,000

Euro VI דיזל

0.002

92-395-33

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2015

19,000

Euro VI דיזל

0.002

92-396-33

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2015

19,000

Euro VI דיזל

0.002

93-101-39

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2017

5,000

Euro VI דיזל

0.002

93-640-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-641-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-642-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-643-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-644-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-645-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-646-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-647-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-648-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-649-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-650-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-651-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-652-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-653-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-654-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-656-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-657-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-658-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-659-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-660-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-661-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-662-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-663-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-664-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-665-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-666-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-667-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-668-53

סולאריס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.021

93-669-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-670-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-671-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-673-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-674-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-675-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-676-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-677-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-678-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-679-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-680-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-681-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-682-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-683-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-684-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-685-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-686-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-687-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-688-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-689-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-690-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-691-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-692-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-693-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-694-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-695-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

סולר

2013

18,000

Euro V

0.026

93-696-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

ביודיזל

2013

18,000

Euro V

0.026

93-697-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

ביודיזל

2013

18,000

Euro V

0.026

93-698-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

ביודיזל

2013

18,000

Euro V

0.026

93-699-53

סולאריס

אוטובוס עירוני

ביודיזל

2013

18,000

Euro V

0.026

99-434-12

וולוו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

19,000

Euro V

0.021

99-435-12

וולוו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

19,000

Euro V

0.021

99-436-12

וולוו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

19,000

Euro V

0.021

99-437-12

וולוו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

19,000

Euro V

0.021

99-438-12

וולוו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

19,000

Euro V

0.021

99-439-12

וולוו

אוטובוס בין עירוני

סולר

2013

19,000

Euro V

0.021

316-21-601

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

סולר

2020

15,000

Euro VI דיזל

0.003

316-21-701

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

סולר

2020

15,000

Euro VI דיזל

0.003

316-21-801

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

סולר

2020

15,000

Euro VI דיזל

0.003

316-21-901

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

סולר

2020

15,000

Euro VI דיזל

0.003

316-22-401

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

סולר

2020

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-22-501

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

סולר

2020

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-22-601

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

סולר

2020

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-22-701

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

סולר

2020

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-22-801

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

סולר

2020

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-22-901

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

סולר

2020

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-23-801

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

סולר

2020

18,000

Euro VI דיזל

0.003

316-23-901

אוטוקאר תורכיה

אוטובוס עירוני

סולר

2020

18,000

Euro VI דיזל

0.003

136-86-402

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

136-86-502

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

136-86-602

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

136-86-702

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

136-86-802

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

136-86-902

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

803-95-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

803-95-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

804-22-301

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

19,000

Euro VI דיזל

0.002

804-22-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

19,000

Euro VI דיזל

0.002

804-22-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

19,000

Euro VI דיזל

0.002

804-22-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

19,000

Euro VI דיזל

0.002

804-23-201

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

19,000

Euro VI דיזל

0.002

803-95-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

804-23-901

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

19,000

Euro VI דיזל

0.003

804-24-601

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

804-24-701

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

804-24-801

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

804-24-901

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

804-25-001

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

804-25-101

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

804-25-201

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

804-25-301

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

804-25-401

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

804-25-501

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

804-25-601

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

804-26-001

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

804-26-101

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

804-26-201

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

804-26-301

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

804-26-401

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

804-26-501

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

804-26-601

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

804-26-701

מרצדס

אוטובוס עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.003

879-65-401

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

879-65-501

מרצדס

אוטובוס בין עירוני

סולר

2020

5,500

Euro VI דיזל

0.002

הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ"

ח"פ 513069682, לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

דיווח הנתונים לסוף שנת 2020 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

סיכום פניות ציבור בנושא עשן

תאריך פנייה

מספר רישוי רכב

הרכב עבר בהצלחה בדיקת זיהום אוויר בתוך 3 ימי עבודה

הרכב הושבת זמנית עד שעבר בהצלחה בדיקת זיהום אוויר

הרכב תוקן בעקבות הפנייה

הרכב הושבת לחלוטין בעקבות הפנייה

3/10/2020

12-600-79

x

9/11/2020

12-605-79

x

6/18/2020

12-607-79

x

1/16/2020

12-616-79

1/20/2020

2/2/2020

12-616-79

x

2/12/2020

12-616-79

x

7/10/2020

12-616-79

x

7/20/2020

12-616-79

x

8/12/2020

12-616-79

x

9/6/2020

12-616-79

x

6/29/2020

12-628-79

x

6/25/2020

12-650-79

x

5/10/2020

17-943-89

5/20/2020

8/10/2020

32-535-68

x

7/15/2020

34-310-89

x

7/24/2020

60-824-89

x

7/24/2020

60-824-89

x

7/14/2020

635-48-701

x

1/14/2020

81-234-84

x

3/1/2020

81-234-84

x

1/27/2020

81-236-84

x

2/9/2020

81-238-84

x

8/11/2020

90-255-30

x

3/15/2020

93-646-53

x

1/14/2020

93-649-53

x

12/7/2020

93-656-53

x

6/8/2020

93-658-53

x

6/22/2020

93-667-53

x

6/19/2020

93-690-53

x

2/14/2020

93-693-53

x

7/16/2020

93-693-53

x

5/17/2020

99-436-12

x

הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ", ח"פ 513069682,

לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

דיווח הנתונים לסוף שנת 2020 לפי הסעיף 12 (א) בהוראות

סיכום נתונים בדבר ביצוע הכשרה לנהיגה חסכונית בקרב נהגי כלי הרכב של החברה

מועד אישור תוכנית ההכשרה על ידי הממונה

10/21/2015

שיעור (%) נהגי החברה שעברו הכשרה בשלוש השנים האחרונות

100%

מספר הנהגים הקבועים על כלי רכב כבדים בחברה בשנת 2020

712

מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2020

719

מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2019

756

מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2018

690

מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2017

142

מספר נהגי החברה שעברו הכשרה בשנת 2016

576